Lösningsfokuserad terapi

Det är en korttidsterapi som går in för att hitta lösningar på problem. Även lyfta upp det positiva som fungerar i livet och göra mer av det och mindre av det som inte fungerar. Vi gräver inte i det förflutna för det går inte att göra ogjort.

Den grundläggande filosofin i lösningsfokus har sammanfattats i tre regler.

  1. Om det inte är sönder så försök inte att laga det

  2. Om det du gör fungerar så gör mer av det

  3. Om det du gör inte fungerar så gör något annat

 

En liten förändring är ofta en språngbräda mot större förändringar och förändringen reflekteras ofta också till andra livsområden. Vad är det allra minsta du kan göra för att förbättra ditt liv? Det kan hjälpa att tänka: "När är problemet inte ett problem?" En positiv framtidssyn föder hopp och ger mål att sträva mot.

 

En session är samtal i en timma. Använder även verktyg med övningar som belyser vad som fungerar respektive inte fungerar i livet.

 

Korttidsterapi hjälper dig när du upplever att du har problem i ditt liv och inte kommer vidare. Du får hjälp att förstår dig själv och andra bättre.

 

Du bestämmer själv hur många gånger och ofta du vill komma.

 

Mottagningar på Kymppihoitola, Krämaregatan 10, Borgå eller Kupsängsvägen 10 i Tolkis, hos kunden eller via Skype, Facetime eller telefon.

 

  • Twitter Clean
  • w-facebook

​© 2023 by Yoga by the sea. Proudly created with Wix.com