top of page

Anne-Louise Nilsson

Anne-Louise erbjuder hypnosterapi, tidigare-liv terapi, suggestionsterapi, samtal, healing, kurser och föreläsningar i personlig utveckling, Mindfulness och meditation, vägledning. De är olika metoder som hjälper människor att hitta balans i livet genom att se till människan som helhet. Hon har mottagning i Tolkis, hos kund eller via telefon.

 

Efter många år av sökande efter sig själv p g a barndoms-traumor, skilsmässa, flera utbrändheter, ofrivillig barnlöshet, existentiella kriser har hon hittat tillbaka till sig själv med hjälp av hypnosterapi, Lösningsfokuserad terapi, Zen inspirerad coachning och andra kurser och utbildningar.

 

Anne-Louise är Hypnosterapeut, Tidigare liv terapeut, Lösningsfokuserad terapeut, Zen inspirerad coach, Närvårdare, biokemist (Magisterexamen i kemi), Healer, massör, stödfamilj, friskus, kattälskare. Hon bor i Tolkis (7 km väster om Borgå, 40 km öster om Helsingfors) i Finland sedan oktober 2005, men är född och uppvuxen i Karlstad, Sverige av svenska föräldrar.

IMG_7048_edited.png
bottom of page