Samtal

Vid samtal utgår Anne-Louise från kundens behov. Det är viktigt att först lyssna för att förstå kundens längtan och behov och vad är viktigast i denna stund. För att lösa upp eventuella knutar eller komma vidare framåt i livet används olika redskap från Zen coaching, Lösningsfokuserad terapi och Mindfulness.