Mindfulness betyder medveten närvaro. Att medvetet använda sig av alla sinnen i vardagen, vara vaken och inte ha autopiloten på eller göra saker mekaniskt utan inlevelse. Den amerikanska läkaren Jon Kabat-Zinn utvecklade Mindfulness från Buddismen genom att ta bort religiös tillbedjan och riter och anpassade det till västvärldens sätt att leva. Det är både meditation med reflektion, acceptans, icke-dömande som en metod att njuta av livet med alla sinnen här och nu. T ex äta ett russin långsamt med alla fem sinnen fokuserat öppna för intryck. För mig var det överraskande att ETT russin kunde smaka så sött. Tänk om jag skulle äta choklad på samma sätt, det skulle räcka med en mycket liten bit…

 

Acceptans innebär att vi väljer att se både vår inre och yttre verklighet utan att fly, undvika, förvränga eller döma den. Ett accepterande förhållningssätt betyder inte att vi avstår från att söka förändring i en svår situation, utan att vi slutar föra krig mot tillvaron och oss själva.

 

Det går inte att tänka sig ur negativa känslor. Genom att vara medvetet närvarande, tillåta sig att känna och inte kritisera sig själv kan man upplev mer glädje i livet. 

 

 

Mindfulness

  • Twitter Clean
  • w-facebook

​© 2023 by Yoga by the sea. Proudly created with Wix.com