top of page

Anne-Louise håller gärna privata kurser för ditt unika behov. Tag kontakt för mer info.

 

Grupphypnos söndagar 15.10, 12.11, 19.11, 26.11, 10.12, 17.12 2023 kl 18-19.30 i Tolkis. Anmälan till alnilsson@icloud.com. 20€/ggn.

Det är en vägledda meditation för att finna ro i dig själv för att få energi, lugn och klarhet. Krävs inga förkunskaper.

Mindfulness

Mindfulness betyder medveten närvaro. Att medvetet använda sig av alla sinnen i vardagen, vara vaken och inte ha autopiloten på eller göra saker mekaniskt utan inlevelse. Den amerikanska läkaren Jon Kabat-Zinn utvecklade Mindfulness från Buddismen genom att ta bort religiös tillbedjan och riter och anpassade det till västvärldens sätt att leva. Det är både meditation med reflektion, acceptans, icke-dömande som en metod att njuta av livet med alla sinnen här och nu. T ex äta ett russin långsamt med alla fem sinnen fokuserat öppna för intryck. 

Förbättra självförtroendet   

Känner du att du inte får till ditt liv så som du skulle vilja? Har du rädslor som hindrar dig? Skäms du över dig själv och ditt liv? Har du ångest? Blir du lätt uppstressad? Står ditt liv stilla? Vill du förändras som människa? Vill du bli lyckligare? Vill du bli tillfreds med dig själv och din omgivning? Vill du finna ro och njuta av livets goda? Då är detta en kurs för dig. 

 

Bli vän med kroppen

Det här är en kurs där du lär dig att få kontakt med din kropp och lyssna till vad den vill säga dig om ditt sätt att leva med din kropp. Ibland kan det vara så att vi lever ett liv som står i strid mot vad vår kropp och själ vill. Då börjar kroppen protestera på olika sätt, t ex värk, ångest, oro, viktproblem, sjukdomar mm. Man kan förenklat säga att själen kommunicerar till dig genom att sända signaler genom kroppen.

Positiva egenskaper

En kurs där du får hjälp med att se dina positiva egenskaper och hur du kan stärka dem och våga använda dem.

Känner du igen dig? Vill du hitta dina starka sidor? Vill du byta livsväg? Vill du bli nöjd med det du har? Behöver du draghjälp framåt? Vill du öka din livsglädje? Vad längtar du efter och hur komma dit? Våga visa dina känslor!? Våga vara lycklig!?

Glädjefullare liv

En kurs där vi varvar frågor och samtal om livets stora områden som arbete, kärlek/relationer, boende, hälsa, ekonomi, tidsanvändning, stöd i livet och framtidstro. Det ger dig insikter om vad som redan är bra i ditt liv och vad du med små steg kan förändra. Allt för att bli mer nöjd med dig själv.

Känner du igen dig? Är du stressad? Har du brist på tid och eller energi? Vill du förbättra dina relationer? Har du svårt att säga nej? Dömer du dig själv eller andra? Vill du hitta vägen ut ur en depression? Vill du öka din livsglädje? Vill du hitta dina starka sidor? Våga visa dina känslor!? Våga vara lycklig!?

Förbättra relationerna

Kanske det finns problem som inte är lösta? Behöver du ändra på dig?  Behöver du verktyg till att kommunicera bättre? Har du svårt att säga nej? Finns det en maktkamp i relationen? Blir du överkörd? Kör du över den/de andra? Måste du alltid kompromissa om dina behov? Ger du mer av dig själv än du får tillbaka?

 

 

 

 

 

​​

 

 

bottom of page